Download Accelerator Plus 10.1.0.0

Download Accelerator Plus 10.1.0.0

Speedbit LTD. – 9,9MB – Commercial
ra khỏi 101 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Tải về máy gia tốc cộng với (DAP) là của thế giới phổ biến nhất tải về quản lý, với hơn 175 triệu người dùng trên toàn thế giới. DAP tăng tốc tốc độ tải về của bạn để bạn có thể nhận được tất cả các tập tin yêu thích của bạn, ứng dụng, và video càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, DAP có bảo mật mạnh mẽ, an ninh, và các công cụ quản lý tập tin cho phép bạn tải về với sự tự tin và tính linh hoạt. DAP là dễ sử dụng, làm việc tự động với trình duyệt web của bạn để cung cấp nhanh nhất có thể tốc độ tải về. DAP 9.1 đã được nâng cao với các tính năng đặt được yêu cầu để cung cấp một kinh nghiệm tải về hơn. Tải về là an toàn hơn trong DAP 9.1 với an ninh tải về mới sáng tạo, được tài trợ bởi SpeedBit của đa Antivirus (MAV) phân tích. Ở DAP 9.1 bây giờ bạn có thể chọn tải về phong cách của bạn, với Internet Explorer phong cách tải xuống, cho phép bạn có được các tập tin với tải về Windows, và phong cách Firefox tải về, mà trình bày tất cả các tải của bạn trong một danh sách tải về. DAP cũng được dịch sang nhiều ngôn ngữ bởi người dùng làm việc trên dự án DAP Wiki, và hỗ trợ cho Internet Explorer 8 và Windows 7 đã được thêm vào. Ngoài ra, mở rộng có sẵn cho DAP cung cấp để tải về và gia tốc của video yêu thích của bạn từ YouTube và các trang web video phổ biến khác.

Tổng quan

Download Accelerator Plus là một Commercial phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Speedbit LTD..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 503 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Download Accelerator Plus là 10.1.0.0, phát hành vào ngày 02/06/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Download Accelerator Plus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,9MB.

Người sử dụng của Download Accelerator Plus đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Download Accelerator Plus!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 503 UpdateStar có Download Accelerator Plus cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Speedbit LTD.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản